Pojištění firem

Pomáháme klientům v okamžiku, kdy to nejvíce potřebují. Je pro nás samozřejmostí přinášet Vám kvalitní služby a odbornou péči. Pojištění je nezbytnou ochranou Vašeho podnikání.

Nedílnou součástí naší práce je být nápomocni při řešení škodných událostí v oblasti:

Pojištění aut

Pojištění majetku

Pojištění technivkých rizik

Pojištění přerušení provozu

Pojištění odpovědnosti 

 Pojištění profesní odpovědnosti

 Finanční pojištění

 Pojištění zaměstnanců

Cestovní pojištění zaměstnanců 

Pojištění občanů

Správně zvoleným pojištěním a kombinací získáte jistotu, že jakákoliv nahodilá událost na Vaše zdraví nebo majetek, nebude mít pro Vás a Vaše blízké existenční následky.
Víme, že pojištění musí plně pokrýt potřeby pojištěného, tak aby v případě škody byl odškodněn tak, aby vzniklá škoda co nejméně ovlivnila jeho další život.

Nedílnou součástí naší práce je být nápomocni při řešení škodných událostí v oblasti:

 Životní pojištění

 Pojištění aut

 Pojištění majetku

 Cestovní pojištění

Pojištění odpovědnosti 

 Pojištění právní ochrany

 Pojištění zvířat

7

Co nabízíme

h

Analýzu Vaše stávajícího pojištění.

g

Analýzu potřeb zájemce o pojištění.

k

Vypracování pojistného programu dle potřeb zájemce.

Sjednání a správa pojištění.

Zajištění a předání pojistné smlouvy.

 Spolupráci při řešení škod.

7

Smluvní partneři

7